Лічильники електроенергії TeleTec

Шукаєте надійні та точні лічильники електроенергії? Представляємо вам серію лічильників TeleTec типу MTX1 і типу MTX3.

TeleTec MTX1

Електролічильники TeleTec MTX1 створені для відстеження витрат активної енергії в однофазних системах змінного струму з напругою 0,4 кВ і частотою 50/60 Гц. Вони застосовуються для взаємодії з індивідуальними споживачами, які керують власними платежами за електроенергію.

Ці пристрої володіють розширеними можливостями і забезпечують споживача:

 • Моніторинг енергоспоживання з урахуванням різноманітних тарифів, включно із сезонними і тимчасовими. – Відстеження взаємовідносин з енергокомпанією і можливість вибору між передоплатою і відстрочкою платежу. – Отримання повідомлень про можливі аварійні ситуації в мережі.

Енергокомпанії можуть:

 • Збирати дані про споживання через віддалений доступ до лічильників засобами зв’язку. – Керувати і синхронізувати роботу лічильників, а також контролювати стан мереж споживання і передачі даних. – Розробляти ефективні стратегії управління споживанням, ґрунтуючись на виконанні клієнтами умов договору.

Електролічильники застосовуються для створення системи автоматизованого комерційного та технічного обліку енергоспоживання на основі інноваційної системи віддаленого доступу та збору даних Matrix AMM.

Ці лічильники забезпечують реалізацію таких вимог до мережі автоматичного обліку електроенергії:

 • Надійне накопичення та зберігання інформації в енергонезалежній пам’яті.
 • Передача даних до сервісного центру енергокомпанії згідно із заданим графіком, забезпечуючи онлайн доступ до лічильників.
 • Ефективне управління мережею споживання, розширення мережі шляхом додавання незалежних сегментів і контроль над несанкціонованим використанням електроенергії.

Інформація передається в мережі в зашифрованому вигляді із застосуванням алгоритму шифрування AES128.

Електролічильники можуть працювати як у складі системи Matrix AMM спільно з іншими пристроями та компонентами, так і автономно. У режимі автономної роботи лічильник виконує всі функції, за винятком передавання даних у центр.

Нормативні посилання

Лічильники повністю відповідають вимогам технічних умов ТУУ 33.2-31506682 004:2007, відомих як «Лічильники електричної активної енергії однофазні багатофункціональні МТХ1. Технічні умови”, а також таким міжнародним і національним стандартам:

 • IEC 61010-1:2001-02, встановлені вимоги безпеки для електричного обладнання для вимірювання, керування та лабораторного використання. Частина 1. Загальні вимоги.
 • IEC 62052-11:2003, стандарт обладнання для вимірювання електроенергії (змінного струму) – Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 11: Обслуговування обладнання для вимірювання. Дата результатів тестування: 2012-02-01.
 • IEC 62053-22:2003 та IEC 62053-23:2003, устатковання для вимірювання електроенергії (змінного струму) – Особливі вимоги для статичних лічильників активної та реактивної енергії (класи точності 0,2 S, 0,5 S, 2 та 3).
 • ДСТУ IEC 60521-2001, стандарт для лічильників електроенергії змінного струму з класами точності 0,5; 1 і 2.
 • ДСТУ ІЕС 61036-2001, що описує статичні лічильники активної енергії змінного струму з класами точності 1 і 2.
 • ДСТУ IEC 61268-2001, що регламентує статичні лічильники реактивної енергії змінного струму з класами точності 2 і 3.
 • ГОСТ 12.3.019-86, що визначає загальні вимоги безпеки для електричних вимірювань і випробувань.
 • ГОСТ 30206-94 і ГОСТ 30207-94, стандарти для статичних лічильників ват-годин активної енергії змінного струму з класами точності 0,2S, 0,5S, 1 і 2.
 • СОУ-МПЕ, наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.07.2005 року № 305.
 • ГОСТ Р 52320-11, ГОСТ Р 52320-21 і ГОСТ Р 52320-22, що встановлюють загальні та окремі вимоги до апаратури для вимірювання електричної енергії змінного струму, включно зі статичними лічильниками активної енергії з класами точності 0,2S, 0,5S, 1 і 2.

Технічні характеристики електролічильників TeleTec 1MTX

Характеристики електросчетчика
Наіменування Одиниці Значення
Номінальне напруга V 220-240
Частота мережі Гц 50±2.5 60±2.5
Номінальний струм А 5
Максимальний струм А 40, 60, 80, 100
Клас точності 1
Комунікаційні інтерфейси Р1.С, RF, RS485
Додатковий комунікаційний інтерфейс Оптичний порт, Імпульсний вихід
Швидкість передачі даних через PL (частота передачі) bps 1000
Швидкість передачі даних через RF bps 9600
Передаткове число імпульсного виходу імп/кВт·г 2000
Чутливість за номінальної напруги А 0.004 (при I ном.)
Потужність, споживана ланцюжками напруги: активна, не більше повна, не більше В В А 2 10
Потужність, споживана ланцюжками струму, не більше В А 4
Робочий діапазон температур °C від -40 до +60
Діапазон температур транспортування °C від -40 до +60

TeleTec 3MTX

Електросчетчики розроблені для індивідуальної роботи з кінцевими трьохфазними споживачами в електророзподільних мережах 0,4-35 кВ. Повна комплектація счетчиків забезпечує такі основні функції:

 • Проведення автоматичного багатотарифного обліку спожитої активної (A+) та реактивної (R-, R+) електроенергії.
 • Надання можливості дистанційного доступу до даних за допомогою вбудованого PLC-модему або додаткового каналу зв’язку (радіо-фідер RF).
 • Вдале дистанційне керування споживанням або ж живленням окремого навантаження за допомогою вбудованих вимикаючих реле: основного або/і додаткового.
 • Моніторинг диференційного струму або вимірювання споживання енергії, що відповідає диференційному струму.

Счетчики підтримують будь-який режим роботи: як з передоплатою, так і в кредит. Режим роботи з передоплатою не потребує встановлення в счетчик спеціальних карт – вся необхідна інформація про оплату електроенергії надходить в счетчик по каналах зв’язку.

Счетчики накопичують, зберігають і передають в центр інформацію:

 • щодо аварійних станів мережі;
 • щодо власних аварійних станів;
 • щодо дій споживача, що призводять до порушення договору з постачальником електроенергії.

Нормативні посилання

Електросчетчики відповідають вимогам технічних характеристик ТУ У 33.2 – 31506682 – 001 : 2006 “Счетчики електричної активно-реактивної енергії багатофункціональні ТИПУ MTX3. Технічні умови”, а також наступним міжнародним і національним стандартам:

 • IEC 61010-1:2001-02 Вимоги безпеки для електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 1. Загальні вимоги
 • IEC 62052-11:2003 Електромережеве обладнання (змінного струму) – Загальні вимоги, випробування та умови випробувань – Частина 11: Обладнання для вимірювання. Результат дати виконання тесту: 2012-02-01
 • IEC 62053-22:2003 Електромережеве обладнання (змінного струму) – Певні вимоги – Частина 22: Статичні лічильники активної енергії (класи точності 0,2 S та 0,5 S)
 • IEC 62053-23:2003 Електромережеве обладнання (змінного струму) – Певні вимоги – Частина 23: Статичні лічильники реактивної енергії (класи 2 та 3)
 • ДСТУ IEC 60521-2001 Лічильники електроенергії змінного струму, класи точності 0,5; 1 та 2
 • ДСТУ ІЕС 61036-2001 Статичні лічильники активної енергії змінного струму. Класи точності 1 і 2
 • ДСТУ IEC 61268-2001 Статичні лічильники реактивної енергії змінного струму (класи точності 2 та 3)
 • ГОСТ 12.3.019 -86
 • ССБТ
 • ГОСТ 30206-94 Статичні лічильники ват-годин активної енергії змінного струму (класи точності 0,2S та 0,5S)
 • ГОСТ 30207-94 Статичні лічильники ват-годин активної енергії змінного струму (класи точності 1 і 2)
 • СОУ-МПЕ Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.07.2005 р. № 305
 • ГОСТ Р 52320-11 Апаратура для вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги. Випробування та умови випробувань
 • ГОСТ Р 52320-21 Апаратура для вимірювання електричної енергії змінного струму. Часткові вимоги. Статичні лічильники активної енергії класів точності 1 і 2
 • ГОСТ Р 52320-22 Апаратура для вимірювання електричної енергії змінного струму. Часткові вимоги. Статичні лічильники активної енергії класів точності 0,2S та 0,5S

Технічні характеристики електролічильників TeleTec 3MTX

Найменування Одиниці Значення
Номінальна напруга V 3x220/380 3x230/400 3x240/415 3x57,7/100 3*127/220 3*63,5/110
Частота мережі Гц 50 ± 2.5 60 ± 2.5
Номінальний струм для лічильників прямого включення для лічильників трансформаторного включення А 5, 10 1,5
Максимальний струм: для лічильників прямого включення для лічильників трансформаторного включення А 80, 60, 65, 100 5, 6, 7.5, 10
Клас точності при вимірюванні активної енергії для лічильників прямого включення 1
Клас точності при вимірюванні активної енергії для лічильників трансформаторного включення 0.5 S 0.2 S
Клас точності при вимірюванні реактивної енергії 0.5, 1, 2
Основний канал зв'язку PLC, RF, GSM, TCP/IP, RS485
Додатковий канал зв'язку, один з наступних інфрачервоний порт
Швидкість передачі даних по LV, та частота сигналу біт/с SFSK: 1000

Завантажити документацію приладів обліку TeleTec у pdf

Каталог приладів обліку електроенергії TeleTec

В інтернет-магазині Електроконтроль представлений величезний асортимент лічильників електроенергії TeleTec для всіх ваших потреб. Наші ціни найвигідніші в мережі

Однотарифні лічильники електроенергії TeleTec

Однотарифные счетчики электроэнергий TeleTec

Лічильник електроенергії однотарифний TeleTec MTX 1A10.DG.2L5-PD4

Багатотарифні лічильники електроенергії TeleTec MTX 3

Інші виробники приладів обліку

Top